Giá thuê phòng bao gồm các hạng mục dưới đây mà không tính thêm phí

Máy chiếu

Màn hình máy chiếu

Bảng trắng lớn

Bút lông

Biểu đồ lật

Internet Wifi tốc độ cao

lễ tân

Bàn ghế

Tùy chọn bổ sung

Máy tính để bàn

Máy tính xách tay

Dịch vụ ăn uống

Bean Bags