Họ và tên*

  Số điện thoại*

  Địa điểm

  Loại phòng

  Số lượng người

  Ngày

  Giờ check in

  Giờ check in

  Lời nhắn, trang trí chuẩn bị

  Văn phòng chuyên nghiệp

  gây dựng uy tín – Tạo dựng thành công

  KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP ĐANG DIỄN RA TẠI SABAY

  Nơi làm việc tại mindX được set up tối ưu phù hợp với nhiều loại hình cho thuê!

  Phòng đào tạo

  Có ngay địa chỉ đăng ký kinh doanh tại các quận khu vực trung tâm cùng nhiều tiện ích miễn phí đi kèm, giúp Doanh nghiệp dễ dàng tăng “độ phủ sóng” hay nâng cao uy tín trong mắt Khách hàng.

  Phòng hội nghị

  Có ngay địa chỉ đăng ký kinh doanh tại các quận khu vực trung tâm cùng nhiều tiện ích miễn phí đi kèm, giúp Doanh nghiệp dễ dàng tăng “độ phủ sóng” hay nâng cao uy tín trong mắt Khách hàng.

  Phòng họp

  Có ngay địa chỉ đăng ký kinh doanh tại các quận khu vực trung tâm cùng nhiều tiện ích miễn phí đi kèm, giúp Doanh nghiệp dễ dàng tăng “độ phủ sóng” hay nâng cao uy tín trong mắt Khách hàng.